Nyomtatványok

INTÉZZE ÜGYEIT ELEKTRONIKUSAN!
Tisztelt Ügyfeleink!
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési törvény) alapján a helyi önkormányzatok 2018. január 1. napjától biztosítják az ügyek elektronikus intézését az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül.

Kategória: Elektronikusan benyújtadnó
Nyomtatvány
csökkenő sorrend
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben P26
Űrlap közigatgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetének benyújtásához K01
Kategória: Szociális és Igazgatási
Nyomtatvány
csökkenő sorrend
1. számú Pótlap A tulajdonostársanként külön okiratba foglalt haszonbérleti szerződés esetében kifüggesztendő közzétételi közleményhez
2/A. számú Pótlap Adás-vételi szerződéshez a földrészletek adatainak közlésére, ha a szerződés tárgyát több Földrészlet képezi
2/B. számú Pótlap haszonbérleti szerződéshez a földrészletek adatainak közlésére, ha a szerződés tárgyát több Földrészlet képezi
Adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem
BEJELENTÉS - bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység végzéséhez
BEJELENTÉS - bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység végzéséhez (módosítás)
BEJELENTÉS - Méhkaptár letelepítéséhez
BEJELENTÉS - Nyitvatartás változás
BEJELENTÉS - Üzlet működésének megszünéséről
Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem
JAVASLAT GYÓGYSZERTÁMOGATÁSHOZ 2/C.MELLÉKLET
Jövedelem nyilatkozat /JNY/
KÉRELEM - Működési engedély és bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység végzéséhez
KÉRELEM - Működési engedély iránti
KÉRELEM - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránt/ RGYVT-01 /
KÉRELEM ESETI GYÓGYSZER hozzájárulás iránt 2/b melléklet
KÉRELEM Helyi közlekedési támogatás iránt 1/c. melléklet
KÉRELEM Lakhatási támogatás iránt
KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás iránt 2/a melléklet
Lakbér támogatás / LT /
Nyitva tartás bejelentése egyszeri vasárnapra
Nyitvatartás bejelentése az év adventi vasárnapjaira
Termékkörök - 3. melléklet a 210/2009.(IX. 29.) Korm. rendelethez
Termékkörök - 6. melléklet a 210/2009.(IX. 29.) Korm. rendelethez
Tulajdonostársanként külön okiratba foglalt haszonbérleti szerződés esetében kifüggesztendő közzétételi közlemény
Kategória: Műszaki
Nyomtatvány
csökkenő sorrend
ADATSZOLGÁLTATÁS - zajterhelési határérték megállapításához/ ZAJTERH /
ÉTDR kitöltési útmutató
ÉTDR nyomtatvány 2016
Kérelem - fakivágás engedélyezéséhez/ FAKIVÁGÁS /
KÉRELEM - fúrt talajvizes kút létesítéséhez/ FURT_KUT /
KÉRELEM - Közterület használatáról határozott ill. határozatlan időre/ KÖZT_HASZN /
KÉRELEM - telep bejelentéshez/ TELEP_BE /
KÉRELEM - zajterhelési határérték megállapításához/ ZAJTERH-2 /
Kérelem a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz forgalomba helyezéséhez és átírásához
Kezdeményezés közterületi parkolóhely igénybevételének megállapodására/ KTP-01 /
Kezdeményezés közterületi parkolóhely igénybevételének megállapodására/ PARKOLÓ /
Költségmentesség iránti kérelem/ KMK-01 /
MEGSZÜNTETÉS bejelentés köteles és telepengedély köteles ipari tevékenység
Statisztikai adatlap - építéshez/ STAT-01 /
Statisztikai adatlap - használatbavételhez/ STAT-02 /
Információ, tájékoztatás
csökkenő sorrend
Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás elektronikus meginditásáról
Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének előzetes bejelntéséről
Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárás
Bontási engedélyezési eljárás
Építési engedélyezési eljárás
Építésügyi hatóság számlaszáma
Építésügyi hatósági szolgáltatás kéréséről
Fennmaradási engedélyezési eljárás
Használatbavételi engedélyezési eljárás
Lakossági tájékoztató környezetvédelemmel kapcsolatos hatósági ügyek intézéséről
Összevont engedélyezési eljárás