PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ igazgatói álláshelyének betöltésére

Kunszentmárton Város Önkormányzati Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §

és „a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről” szóló 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/A-6/F § rendelkezései

alapján

a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

igazgatói álláshelyének betöltésére

pályázatot ír ki.

 

1.) Pályázati feltételek:

- felsőfokú oktatási intézményben szerzett óvodapedagógus, vagy muzeológus, vagy könyvtárosi, vagy közművelődési szakirányú végzettség,

- pedagógus végzettség esetén közoktatás-vezetői szakvizsga,

- 5 év szakmai gyakorlat,

- büntetlen előélet,

- részletes szakmai önéletrajz,

- az intézmény jövőbeli működésére vonatkozó elképzelések kifejtése,

 

- a pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 5. csütörtök 16.00 óra

- a megbízás kezdő időpontja: 2018. május 1.

- a megbízás 5 évre szól,

- a pályázatokat a polgármesternek címezve, a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal címére lehet benyújtani,

- bérezés a Kjt. figyelembe vételével megállapodás szerint

- lakást biztosítani nem tudunk,

- a pályázat iránt érdeklődők a pályázatuk elkészítéséhez szükséges tájékoztatást a polgármestertől megkapják.

 

2.) A pályázatokat az Oktatási és Sport és Közbiztonsági Bizottság, valamint az Ügyrendi, Civil kapcsolatok és Közművelődési Bizottság véleményezi kiegészülve

a) a Közalkalmazotti Tanács és a reprezentatív szakszervezet által delegált egy-egy taggal,

b) egy − a kulturális szakértői nyilvántartásban szereplő − kulturális szakértővel.

Kifüggesztés napja: 
csütörtök, 2018, február 1
Levétel napja: 
péntek, 2018, április 6