Megalakult a Települési Értéktár Bizottság

2014. február 18-án megtartotta alakuló ülését a Települési Értéktár Bizottság. A bizottságot a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló törvény alapján a képviselő-testület hozta létre. A bizottság elnöke Dr. Barna Gábor egyetemi tanár, tagjai Józsa László ny. helytörténész, Smuta Kálmánné ny. tanácsos, Kövesdy Zsolt plébános, Dr. Czuczi Mihály polgármester, Dr. Pusztai Gabriella muzeológus, igazgató, Gulyás Györgyi, Dezső Dóra igazgatóhelyettes, Veres István tanácsnok, Herczeg László könyvtáros. A koordinátori teendőket Herczeg László látja el. A bizottság feladata a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítása, ezek összegyűjtése.

Hogy mi kerüljön a települési értéktárba, arra javaslatot bárki tehet. Ezt a megfelelő nyomtatványon - mely elérhető a polgármesteri hivatalban vagy letölthető a város honlapjáról – kell eljuttatni a polgármester címére személyesen, postai úton vagy a polgarmester@kunszph.hu e-mail címre. Ha személyesen vagy postai úton nyújtják be, az írásbeli mellett elektronikus formában, CD-n is mellékelni kell a beadványt.

Dokumentumok:

 

Határozatok: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Felhívás

A Kunszentmártoni Települési Értéktár Bizottság közleménye

Tisztelt Kunszentmártoniak!

Az Értéktár Bizottság szeretné összegyűjteni Kunszentmárton értékeit. Munkánkhoz nagy segítséget nyújtanának az Önök által javasolt ötletek. Örömmel vennénk, ha javaslataikat eljuttatnák bizottságunkhoz. Ennek hivatalos útja: a javaslatot írásban és elektronikus formában is Kunszentmárton Város polgármesteréhez kell benyújtani egy formanyomtatványon, adatlapon, mely letölthető vagy lemásolható a városi honlapról, a könyvtár facebook-oldaláról, valamint hozzáférhető a Kunszentmártoni ÁMK tagintézményeiben. A „Javaslat a helyi értéktárba” adatlapot  kitöltve a városi könyvtárban is le lehet adni. A javaslatok elkészítéséhez igény szerint segítséget nyújtunk. Tisztelettel kérjük segítségüket, gondolkodjunk el egy helyi érték-lista felállításáról. Helyi értéknek javasolható az az alkotó tevékenység, tárgy, kultúra, hagyomány, táj, élővilág, szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték vagy termék, amely 5 évet meghaladóan van jelen, vagy megtalálható városunkban. Élő személyek alkotásait - a későbbi, lehetséges vitákat elkerülendő - kérjük, ne javasolják. A Kunszentmártoni Települési Értéktárba eddig felvett értékek:

  • 1. Bozsik Kálmán kunszentmártoni fazekasmester életműve, kerámiái
  • 2. Nagykun Kerületi Ház
  • 3. Papp-Kökényesdi Sándorné Szeőke Izabella festőművész életműve

Mindezen nemzeti értékek szerepelnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktárban is.

 

  • 4. Búzacsíramálé – a Kunszentmártoni Települési Értéktárban szerepel.

 

Néhány példa, lehetséges javaslat: Épített örökség, helyi értékek: nagytemplom, városháza, nagyiskola, Úri Kaszinó, Mátray-ház, zsinagóga Természeti örökség: Köttön-halom, Körös ártér, Péterszög Szellemi, kulturális örökség: Balla Demeter fotóművész életműve, Sáray Szabó Albert fényképészmester és tanítványainak munkássága Kunszentmártonban, a Mezey kántorok énekeskönyvei, Parti szűcsmester munkássága

 

Várjuk és köszönettel vesszük javaslataikat!

Tisztelettel:
Kunszentmártoni Települési Értéktár Bizottság
5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.

 

Ki és hogyan nyújthat be javaslatot?

 

A helyi önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, ill. az ott létrehozott nemzeti érték felvételét a települési, tájegységi vagy megyei értéktárba bárki írásban kezdeményezhetiaz adott érték fellelhetőségének helye szerint illetékes önkormányzat polgármesteréhez,illetve a megyei közgyűlés elnökéhez címzett javaslatában, kísérő levéllel.

A megyei közgyűlés elnökének címe: Kovács Sándor elnök, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés, 5000 Szolnok, Kossuth L. u.2.)

 

A javaslatot a 114/2013. (IV. 16.) Korm. Rendelet 6.§ (3) alapján, a rendelet 1. sz. melléklete szerint kell elkészíteni és elektronikus úton vagy postai út eseténelektronikus adathordozón mellékelve kell benyújtani.

 

e-mail cím: helyi polgármesteri hivatal e-mailje, ill. Megyei Közgyűlés elnöke részére: (foepitesz@jnszm.hu)

e-mailben szükséges:
kísérő levél 
aláírt javaslat és mellékletei csatolva, jó minőségben szkennelve, pdf-ben
javaslat aláírás nélkül doc-ban.

VAGY
Helyi polgármester vagy Kovács Sándor J-NK-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke részére megcímzett borítékban

Aláírt kísérőlevél papíron
Aláírt javaslat és mellékletei pdf-ben CD-n, vagy papíron
Javaslat aláírás nélkül doc-ban CD-n.

KTEB Javaslat lap 2015.március (LETÖLTÉS)

JNSZ MÉB Javaslat lap 2015.március (LETÖLTÉS)