Határozatok - 2016. December

328/2016.(XII.01.) határozat    a kommunális adó bevételről és felhasználásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
329/2016.(XII.01.) határozat    a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
330/2016.(XII.01.) határozat    a belterületi utak felújításáról, kátyúzásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

Határozatok - 2016. November

296/2016.(XI.22.) határozat    a „Magyar Kézilabda Szövetség – Országos Tornaterem Felújítási Programban” elnevezésű pályázati kiírás keretében a Dani Margit sportcsarnok felújítása
297/2016.(XI.22.) határozat    a Kunszentmárton Város Önkormányzata és a Kunszentmárton Kézilabda Sport Klub között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
298/2016.(XI.22.) határozat    a Megyei Agrárkamara termőföld adás-vétele tárgyában JNSZ01-02026-13/2016. számon kiadott állásfoglalása ellen benyújtott kifogásról szóló előterjesztés napirendről történő levételéről

Határozatok - 2016. Október

276/2016.(X.05.) határozat A Bartók Béla koncertterem épület karbantartási munkálatairól

277/2016.(X.05.) határozat a Fráter György utca aszfaltozási munkáinak elvégzésére megindított ajánlatkérési eljárás eredményéről

278/2016.(X.27.) határozat A Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosításáról

279/2016.(X.27.) határozat A tiszazugi ivóvízminőség-javító beruházással megvalósult csépai vízmű telep felújítási és beruházási költségeihez történő hozzájáruló nyilatkozat elfogadásáról

Határozatok - 2016. Szeptember

234/2016.(IX.22.) határozat két ülés közötti eseményekről

235/2016.(IX.22.) határozat Az önkormányzat 2016. első féléves előirányzatainak teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról

236/2016.(IX.22.) határozat A Vízi Közmű Társulati hitelek lezárásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

237/2016.(IX.22.) határozat a Kunszentmártoni Ipari Park Kft. beszámolójáról

239/2016.(IX.22.) határozat Kunszentmárton Város Önkormányzatának csatlakozásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez

Határozatok - 2016. Augusztus

223/2016.(VIII.04.) határozat    a TOP-5.1.2-15 azonosítószámú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések” elnevezésű pályázat előkészítési munkáinak ellátására megindított közbeszerzési eljárás eredményéről

224/2016.(VIII.04.) határozat    a „Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről” elnevezésű kiírásra pályázat benyújtása sportpark építésére

225/2016.(VIII.04.) határozat    a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosításáról

Határozatok - 2016. Július

204/2016.(VII.14.) határozat    A hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetéséről és közszolgáltatás végzéséről szóló Koncessziós szerződés módosításáról

205/2016.(VII.20.) határozat    TOP-2.1.2-15 kódszámú, „Zöld város kialakítása” elnevezésű kiírásra pályázat benyújtásáról

206/2016.(VII.20.) határozat    a laboratóriumi szolgáltatások kiegészítő finanszírozásáról szóló megállapodás módosításáról

207/2016.(VII.20.) határozat    a kunszentmártoni 1099 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése tárgyú pályázati eljárás eredményéről

Határozatok - 2016. június

  • 168/2016.(VI.20.) határozat    TOP-2.1.2.-15 „Zöld város kialakítása” című pályázathoz szükséges Szakmai megalapozó tanulmány (Igényfelmérés és kihasználtsági terv) elkészítésének megrendeléséről
  • 169/2016.(VI.20.) határozat    TOP-2.1.2.-15 „Zöld város kialakítása” című pályázathoz szükséges Műszaki tervdokumentáció elkészítésének megrendeléséről
  • 170/2016.(VI.20.) határozat    a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása által, a háziorvosi ügyeleti ellátására kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának elfogadásáról

Határozatok - 2016. május

129/2016.(V.18.) határozat    a TOP-4.2.1-15 kódszámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” elnevezésű felhívásra Kunszentmártoni Nappali Ellátási Központ fejlesztése tárgyú pályázat benyújtásáról

130/2016.(V.18.) határozat    TOP-4.1.1-15 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű kiírásra pályázat benyújtásáról

Határozatok - 2016. április

99/2016.(IV.14.) határozat a TOP-2.1.3-15 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” elnevezésű kiírásra „Kunszentmárton város ÉNY-i területrészének csapadékvíz elvezetése” tárgyban pályázat benyújtásáról

100/2016.(IV.26.) határozat a TOP-1.2.1-15 kódszámú, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” elnevezésű kiírásra pályázat benyújtásáról

101/2016.(IV.28.) határozat Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltségének 2016. évi költségvetéséről

Határozatok - 2016. március

57/2016.(III.21.) határozat    a TOP-5.1.2-15 azonosítószámú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések” elnevezésű pályázat gesztori feladatainak vállalásáról
58/2016.(III.29.) határozat    az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegéről
59/2016.(III.29.) határozat    a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. „Testvér-települési programok és együttműködések” c. pályázati felhívására pályázat benyújtásáról
60/2016.(III.31.) határozat    két ülés közötti eseményekről

Oldalak