Határozatok - 2014. December

308/2014.(XII.11.) határozat a közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
309/2014.(XII.11.) határozat két ülés közötti eseményekről
310/2014.(XII.11.) határozat a képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről
311/2014.(XII.11.) határozat Az önkormányzat pénzügyi és likviditási helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
312/2014.(XII.11.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzata és a Belügyminisztérium között létrejövő Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozására vonatkozó együttműködési megállapodásról

Határozatok - 2014. November

274/2014.(XI.13.) határozat az adó ügyi feladatokról és az adóbevételek alakulásáról
275/2014.(XI.13.) határozat a 2015. évre szóló közvilágítási célú villamos energia versenypiaci beszerzésére megindított eljárás eredményéről
276/2014.(XI.13.) határozat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Kunszentmárton Város Önkormányzata között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
277/2014.(XI.13.) határozat előterjesztések napirendről történő levételéről
278/2014.(XI.13.) határozat a volt Víziközmű Társulati tagok támogatásáról

Határozatok - 2014. Október

236/2014.(X.02.) határozat    „Bentlakásos Idősek Otthona korszerűsítése Kunszentmártonban” elnevezésű, TIOP-3.4.2-11/1-2012-0137 azonosítószámú projekt során a befejezési határidő hosszabbítás miatt szükségessé váló munkaszerződések meghosszabbításáról szóló 157/2014.(VI.26.) Képviselő-testületi határozat módosításáról

Határozatok - 2014. Szeptember

209/2014.(IX.11.) határozat    A Mezőtúri Katasztrófavédelmi Kirendeltség és az irányítása alá tartózó Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi, valamint 2014. I. félévi tevékenységéről
210/2014.(IX.11.) határozat    az önkormányzat 2014. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról
211/2014.(IX.11.) határozat    Kunszentmárton Város Gazdasági Programjának végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
212/2014.(IX.11.) határozat    Az önkormányzat pénzügyi és likviditási helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról

Határozatok - 2014. Augusztus

200/2014. (VIII.14.) határozat    a helyi választási bizottság tagjainak megválasztására.
201/2014. (VIII.14.) határozat    Kishajó Kikötő építése Kunszentmártonban tárgyú Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete alapján lefolytatott új eljárás eredményéről
202/2014. (VIII.14.) határozat    Kishajó Kikötő építése Kunszentmártonban tárgyú Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete alapján új eljárás megindításáról

Határozatok - 2014. Július

173/2014.(VII.10.) határozat    Az Állami Számvevőszék az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének ellenőrzéséről készült jelentésben megfogalmazott javaslatokra tett intézkedési terv elfogadásáról
174/2014.(VII.10.) határozat A M-U-T- Hungária Kft. felé érvényesítendő késedelmi kötbérről
175/2014.(VII.10.) határozat    A Polgármester-alpolgármester támogatási kerete jogcímek közötti átcsoportosításról

Határozatok - 2014. Június

139/2014.(VI.12.) határozat    a Kunszentmártoni Ipari Park Kft. 2013. évi beszámolójáról
140/2014.(VI.12.) határozat    a Kunszentmártoni Ipari Park Kft. támogatási kérelméről
141/2014.(VI.12.) határozat    a volt Víziközmű Társulati tagok részére történő támogatás nyújtásról
142/2014.(VI.12.) határozat    Víziközmű Társulat megszűnésével kapcsolatosan keletkezett követelésekről

Határozatok - 2014. Május

109/2014.(V.09.) határozat    "Bentlakásos Idősek Otthona korszerűsítése Kunszentmártonban a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0137 azonosítószámú projekt keretében" tárgyú hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményéről
110/2014.(V.09.) határozat    a Bentlakásos Idősek Otthona korszerűsítése Kunszentmártonban a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0137 azonosítószámú projekt bekerülési költségének vizsgálatáról
111/2014.(V.09.) határozat    a Képviselő-testület 40/2014.(III.06.) számú határozatának módosításáról

Határozatok - 2014. Április

86/2014.(IV.02.) határozat    az Ipari Park területén rendelkezésre álló transzformátor állomásról történő csatlakozási teljesítmény lekötésének engedélyezéséről
87/2014.(IV.14.) határozat    az Interplex Hungary Kft. vételi ajánlatáról
88/2014.(IV.14.) határozat    a Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde Idősek Otthona felújításával kapcsolatos kérelméről

Határozatok - 2014. Március

39/2014.(III.06.) határozat    M44 autóút építése miatti terület kisajátításról
40/2014.(III.06.) határozat    Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 34/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet szerinti, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése tárgyú pályázati eljárás eredményéről és a kunszentmártoni 1094 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről

Oldalak