MEGHÍVÓ

Kunszentmárton Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Csépa Község Önkormányzat Képviselő-testületével együttes ülése
2017-04-27.napján 13:00 órára összehívom.

Az ülés helye:Városháza tanácskozóterme

Az ülés Csépa Község Önkormányzata Képviselő-testületével együttes ülés.

Napirend: 1

Beszámoló Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 |


Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

MEGHÍVÓ

A képviselő testület 2017-04-27. napján 13:00-kor tartandó
soros ülésének napirendi pontjai:

Az ülés helye:Városháza tanácskozóterme

Napirend: 1

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés


Napirend: 2

Tájékoztató 2017. első negyedévben befolyt adóbevételek alakulásáról

Előadó: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző

Előterjesztés


Napirend: 3

Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 | Melléklet #2 | Melléklet #3 | Melléklet #4 | Melléklet #5 |


Napirend: 4

Előterjesztés a 2017.évi felhalmozási céltartalék terhére benyújtott igényekről

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 |


Napirend: 5

Előterjesztés az óvodai beiratkozás eredményéről és az ebből adódó döntések meghozataláról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

/az előterjesztés kiküldésre került/

Módosítva: 2017.04.24. - 15:00


Napirend: 6

Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 | Melléklet #2 | Melléklet #3 | Melléklet #4 |


Napirend: 7

Előterjesztés a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés


Napirend: 8

Előterjesztés az önkormányzat és intézményei által megvalósítandó beszerzések ajánlatkérési, elbírálási és megvalósítási szabályairól szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés


Napirend: 9

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 35/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés


Napirend: 10

Előterjesztés a 2017. évi sport feladattervről

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés


Napirend: 11

Előterjesztés Kunszentmárton Város területén térfigyelő kamerarendszer bővítésére vonatkozó eljárás eredményéről

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 | Melléklet #2 | Melléklet #3 |


Napirend: 12

Előterjesztés az EFOP-4.1.7-16 kódszámú „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés


Napirend: 13

Előterjesztés EFOP-1.5.3-16 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek” című pályázat benyújtásához szükséges helyi ember erőforrás fejlesztési terv elkészítésére fedezet biztosításáról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés


Napirend: 14

Előterjesztés a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ engedélyezett létszámáról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 | Melléklet #2 |


Napirend: 15

Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktárba történő felterjesztésről

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 | Melléklet #2 | Melléklet #3 | Melléklet #4 |


Napirend: 16

Előterjesztés a környezetvédelmi alap 2017. évi felhasználásáról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 | Melléklet #2 | Melléklet #3 | Melléklet #4 |


Napirend: 17

Előterjesztés a civil szervezetek részére kiírt pályázatról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 |


Napirend: 18

Előterjesztés a 2017. évi lakossági járda felújítási program meghirdetéséről

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 | Melléklet #2 |


Napirend: 19

Előterjesztés Helyi védett épületek, épületrészek fenntartásának, felújításának és építészeti megjelenésük biztosításának támogatására pályázati felhívás kiírásáról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 | Melléklet #2 | Melléklet #3 |


Napirend: 20

Előterjesztés a Kunszentmártoni Torna Egylet TAO pályázathoz szükséges önerő kérelméről

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 |


Napirend: 21

Előterjesztés a Szilver Táncművészeti Nonprofit Kft. telephely engedélyezéséről

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 | Melléklet #2 |


Napirend: 22

Tájékoztatás a Kunszentmárton, Vécsey u. 30. szám alatti ingatlanra tett árverésen kívüli vételi ajánlat eredményéről

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 | Melléklet #2 |


Napirend: 23

Tájékoztatás a megkötött szerződésekről

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés


Napirend: 24

Előterjesztés Dr. Hegedűs József szakorvos elismeréséről

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

/az előterjesztés módosításra került/

Módosítva: 2017.04.24. - 13:56


Napirend: 25

Kunszentmárton Város Önkormányzata által az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására szolgáló pályázat benyújtásáról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

/az előterjesztés feltöltésre került/

Módosítva: 2017.04.24. - 13:55


Napirend: 26

Az EFOP-1.2.9-17 kódszámú, „A Nők a családban és a munkahelyen (standard)” elnevezésű pályázaton való részvételről

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 | Melléklet #2 |

/az előterjesztés feltöltésre került/

Módosítva: 2017.04.24. - 13:55


Napirend: 27

Egyéb kérdések

Előadó: -


Wenner-Várkonyi Attila
polgármester