MEGHÍVÓ

Kunszentmárton Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Csépa Község Önkormányzat Képviselő-testületével együttes ülése
2018-05-31.napján 13:00 órára összehívom.

Az ülés helye:Városháza tanácskozóterme

Napirend: 1

Beszámoló Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 |


Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

MEGHÍVÓ

A képviselő testület 2018-05-31. napján 13:00-kor tartandó
soros ülésének napirendi pontjai:

Az ülés helye:Városháza tanácskozóterme

Napirend: 1

A Kunszentmárton Széchenyi lakótelepi Bölcsőde és Óvoda épület kivitelezési munkáinak megtekintése

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Helyszíni bejárás


Napirend: 2

Előterjesztés Kunszentmárton Széchenyi lakótelepi Bölcsőde és Óvoda épület kivitelezési munkáiról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 |


Napirend: 3

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés


Napirend: 4

Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi ellátásáról

Előadó: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző

Előterjesztés


Napirend: 5

Beszámoló a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ munkájáról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 |


Napirend: 6

Előterjesztés a KUNSZENTMÁRTONI IPARI PARK Kft. 2017. évi beszámolójáról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 | Melléklet #2 |


Napirend: 7

Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 | Melléklet #2 | Melléklet #3 | Melléklet #4 | Melléklet #5 |


Napirend: 8

Előterjesztés A 2018.évi céltartalék terhére benyújtott igényekről

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 |


Napirend: 9

Előterjesztés Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés


Napirend: 10

Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzésről szóló éves jelentés elfogadásáról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 | Melléklet #2 |


Napirend: 11

Előterjesztés Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás összevont jelentése

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés


Napirend: 12

Előterjesztés a Kunszenti Kft. támogatás iránti kérelméről

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 |


Napirend: 13

Előterjesztés a városi térfigyelő kamerarendszer 2018. évi bővítéséről (III. ütem)

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 |


Napirend: 14

Előterjesztés a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ által benyújtott pályázat jóváhagyásáról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 |


Napirend: 15

Előterjesztés a Kerületiház utca 1. szám előtti közterület padkastabilizációjáról és a terület csapadékvíz elvezetéséről

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés


Napirend: 16

Előterjesztés a 2017. évre vonatkozó éves statisztikai összegezésről

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 |


Napirend: 17

Előterjesztés a 2018. évi összesített közbeszerzési terv 1. számú módosításáról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 |


Napirend: 18

Előterjesztés a közbeszerzési szabályzat módosításáról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

/az előterjesztés később kerül kiküldésre/


Napirend: 19

Előterjesztés Közvilágítás korszerűsítés utáni üzemeltetési feladatokról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés


Napirend: 20

Előterjesztés a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Informatikai szabályzatairól

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés


Napirend: 21

Tájékoztatás a Körösház/étterem projekt jelenlegi helyzetéről

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 |


Napirend: 22

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 |


Napirend: 23

Egyéb kérdések

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester


Wenner-Várkonyi Attila
polgármester