MEGHÍVÓ

A képviselő testület 2018-09-27. napján 13:00-kor tartandó
soros ülésének napirendi pontjai:

Az ülés helye:Városháza tanácskozóterme

Napirend: 1

Tájékoztató a Mezőtúri Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint beszámoló a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tevékenységéről

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 |


Napirend: 2

Előterjesztés Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntetéséről

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 | Melléklet #2 |


Napirend: 3

Előterjesztés a Közműves ivóvízellátás és közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás Gördülő Fejlesztési Terv (2019-2033) elfogadásáról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 | Melléklet #2 |


Napirend: 4

Előterjesztés Kunszentmárton Tiszakürti úti és Köttönmajori lakóingatlanok ivóvízbekötésének finanszírozásával kapcsolatban

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 | Melléklet #2 | Melléklet #3 |


Napirend: 5

Tájékoztatás a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00006 azonosítószámú, „Foglalkoztatási paktum megvalósítása a Kunszentmártoni Járásban” elnevezésű projektről

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés


Napirend: 6

Előterjesztés Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 |


Napirend: 7

Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.26.) rendelet módosításáról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 | Melléklet #2 | Melléklet #3 |


Napirend: 8

Tájékoztatás Kunszentmárton Város Önkormányzata 2018. első féléves előirányzatainak teljesítéséről

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés


Napirend: 9

Beszámoló az egészségügyi alapellátásban dolgozók munkájáról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 | Melléklet #2 | Melléklet #3 | Melléklet #4 | Melléklet #5 | Melléklet #6 | Melléklet #7 |


Napirend: 10

Beszámoló a Városi Egészségügyi Központ munkájáról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 |


Napirend: 11

Beszámoló a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ munkájáról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 | Melléklet #2 |


Napirend: 12

Előterjesztés a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ hatósági ellenőrzéséről

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 | Melléklet #2 | Melléklet #3 | Melléklet #4 |


Napirend: 13

Előterjesztés a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ létszámbővítéséről

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 |


Napirend: 14

Előterjesztés a Kunszentmárton Város Önkormányzata és Csépa Község Önkormányzata között – a bölcsődei ellátásról szóló – feladat ellátási szerződésről

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 |


Napirend: 15

Előterjesztés Közterületek 2018. évi ellenőrzéséről

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 |


Napirend: 16

Előterjesztés a volt Kádár-udvar épület homlokzat felújításának támogatásával kapcsolatban

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 |


Napirend: 17

Előterjesztés Kunszentmárton Város Önkormányzatának tulajdonában lévő erdőterületeinek fahasználati és erdőnevelési feladatairól

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés


Napirend: 18

Előterjesztés Kunszentmárton, a Bozsik Kálmán utca és Árpád körút útfelújítási munkálataira kiírt ajánlati felhívás eredményéről

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés


Napirend: 19

Előterjesztés Kunszentmárton Érpart 6444 hrsz. és 6480 hrsz. alatti földutak stabilizációja

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 | Melléklet #2 |


Napirend: 20

Előterjesztés Fekete István utca és közvetlen térségének lakó-pihenő övezetté nyilvánításáról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés


Napirend: 21

Tájékoztató a Deák F. utcai gesztenyefa sorállapotáról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 | Melléklet #2 |


Napirend: 22

Tájékoztatás a Kunszentmárton 0366 hrsz. alatti un. „Régi” Hármas-Körös híd fővizsgálatáról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 | Melléklet #2 |


Napirend: 23

Előterjesztés Kunszentmárton Város Önkormányzatának csatlakozása a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 | Melléklet #2 | Melléklet #3 | Melléklet #4 |


Napirend: 24

Előterjesztés Önkormányzati tulajdonban lévő csatornák, vízi létesítmények tulajdonba adásáról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 |


Napirend: 25

Előterjesztés Epreskerti játszótér kandeláber térvilágításának helyreállításáról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 | Melléklet #2 |


Napirend: 26

Előterjesztés Kunszentmárton Város Önkormányzatának tulajdonában álló forgalomképes az Ipari park területén lévő szántó megnevezésű ingatlanok haszonbérbe adásra történő kijelöléséről és a pályázati felhívás elfogadásáról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 |


Napirend: 27

Előterjesztés a Kunszentmártoni Települési Értéktár Bizottság döntéséről

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 | Melléklet #2 | Melléklet #3 | Melléklet #4 | Melléklet #5 |


Napirend: 28

Előterjesztés a „Jó adatszolgáltató Önkormányzatok” támogatásáról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés


Napirend: 29

Előterjesztés Kunszentmárton Város és Jászapáti Város közötti testvérvárosi megállapodás jóváhagyásáról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 |


Napirend: 30

Előterjesztés a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ létszámbővítéséről

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 |


Napirend: 31

Előterjesztés Katona László haszonbérleti szerződés megszüntetése iránti kérelméről

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 | Melléklet #2 |


Napirend: 32

Előterjesztés a Magyarországi Légimentésért Alapítvány kérelméről

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés

Melléklet #1 |


Napirend: 33

Előterjesztés vízisport eszközök üzemeltetéséről

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés


Napirend: 34

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés


Napirend: 35

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Előterjesztés


Napirend: 36

Egyéb kérdések

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester


Wenner-Várkonyi Attila
polgármester